- Μονωτικές Εργασίες

- Στεγανωτικές Εργασίες

- Μονώσεις Ταρατσών

- Θερµοµονώσεις - Στεγανοποιήσεις Ταρατσών

- Θερµοµονώσεις - Στεγανοποιήσεις Πυλωτών - Υπογείων - - Δεξαμενών

- Θερµοµονώσεις Στεγανοποιήσεις Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων

- Θερµοπροσόψεις Τοίχων

- Στεγανοποιήσεις Θεµελίων Κτιρίου

- Μόνωση Στέγης

- Διόρθωση παλιάς ανεπαρκούς Μόνωσης και Μόνωση νέων οικοδομών

- Μονωτικά Υλικά Αρίστης Ποιότητας

- Προφύλαξη από Κρύο - Υγρασία - Ζέστη Μύκητες - Μούχλα

- 100% Θερµοµόνωση και Στεγάνωση µε 12ετή εγγύηση

- Αξιόπιστες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις σε Θέµατα Μόνωσης και Θερµοµόνωσης.

- Μελέτη για την αντοχή του κτιρίου στο πρόσθετο βάρος της Μόνωσης

 

monoseis-logo